+27 82 783 2214

Munisipaliteite mag nie meer dienstegeld vooruit hef nie

FavoriteLoadingAdd

Die Appèlhof in Bloemfontein het onlangs beslis munisipaliteite mag verkopers van eiendom nie meer tot ’n jaar se dienstegeld vooruit laat betaal voordat ’n klaringsertifikaat vir die oordrag daarvan uitgereik word nie.

Dit is tot voordeel van die eiendomsmark, sê Aidan Kenny, direkteur en eiendomspesialis van Werksmans Attorneys. “Dit is goeie nuus as ’n mens in ag neem dat munisipaliteite dikwels van kopers verwag het om tot ’n jaar se belasting en diensgeld vooruit te betaal voordat ’n klaringsertifikaat uitgereik word. “Dit kan ’n aardige bedraggie wees op ’n tydstip dat mense dikwels geldelik dit nie breed het nie,” sê Kenny. Die beslissing, wat op 29 Maart 2017 gelewer is, spruit uit ’n geding tussen die munisipaliteit van Nelson Mandelabaai en Amber Mountain Investments 3.

Die Appèlhof moes beslis oor of die munisipaliteit korrek opgetree het deur ’n jaar se vooruitbetaling van belasting en dienste te eis voordat hy ’n klaringsertifikaat vir die oordrag van ’n eiendom uitreik. “Dié beslissing verskans verkopers se reg om, wanneer hulle aansoek doen om ’n sertifikaat, te weier om enige vooruitbetaling van dienstegeld van enige bedrag later as die uitreikingsdatum van die sertifikaat te betaal.

“Dit verplig munisipaliteite ook om hul beleid sodanig aan te pas om te voldoen aan die verskillende wette daarop van toepassing, en hulle verbeur die reg om vooruitbetalings in te vorder voordat hulle klaringsertifikate uitreik,” sê Kenny. Sekere dokumente moet aan die Registrateur van Aktes verskaf word vir die oordrag van ’n eiendom. Dit sluit die klaringsertifikate in wat munisipaliteite ingevolge wetgewing wat plaaslike regerings se munisipale stelsels rig, moet uitreik om te bevestig dat die dienstegeld verskuldig aan die munisipaliteit betaal is.

“In die praktyk genereer ’n rekenaar ’n klaringsertifikaat en die munisipaliteit bepaal die bedrag wat betaal moet word voordat ’n sertifikaat uitgereik word. Sommige munisipaliteite sluit tot 12 maande se vooruitbetaling van dienstegeld in. Die verkoper kan dan eers as die oordrag voltooi is, die geld terugeis.” Kenny sê die hof het in beginsel beslis dat ’n klaringsertifikaat uitgereik word ten opsigte van skuld wat betaalbaar is binne twee jaar voor die aansoek vir ’n klaringsertifikaat, en nie vir toekomstige munisipale skuld nie. Die hof het beslis Nelson Mandelabaai se beleid is in hierdie opsig onversoenbaar met die wetgewing wat plaaslike regerings se munisipale stelsels rig en dat sodanige beleid ongeldig is.

Bron: http://www.netwerk24.com/Sake/Eiendomme/munisipaliteite-mag-jou-nie-meer-kaal-uittrek-20170419

Share This
Elmarie Jacobs

Since 2008 I have been selling properties professionally, in simplicity and authenticity, and with an appreciation for life.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *